Ședințe

Regulamentul de functionare al Comitetului National de Coordonare a Programelor HIV/SIDA si de control al tuberculozei (revizuit in 2011)

Lista acronime
Preambul
Cap. I. Dispozitii generale si definitii
Cap. II. Principii de functionare a Comitetului National de Coordonare
Cap. III. Structura Comitetul National de Coordonare
Cap. IV. Atributiile Comitetul National de Coordonare (CNC)
Cap. V. Modul de functionare al Comitetul National de Coordonare
Cap. VI. Atributiile presedintelui si vicepresedintelui
Cap. VII. Mandatul membrilor Comitetul National de Coordonare (CNC)
Cap. VIII. Atributiile Secretariatului Comitetul National de Coordonare (CNC)
Cap. IX. Sedintele Comitetului National de Coordonare (CNC)
Cap. X. Relatia dintre Comitetul National de Coordonare(CNC) si Primitorul Principal (PP)
Cap. XI. Prevenirea si gestionarea conflictelor de interese
Cap. XII. Supervizarea implementarii granturilor finantate de FG de catre CNC si evaluarea performantelor Primitorilor Principali (PP)

ANEXA 1: Lista membrilor CNC
Anexa 2: Reprezentantii organizatiilor si institutiilor membre CNC (titulari si supleanti)
Anexa 3: Criterii privind selectia si nominatlizarea Primitorului Principal

Lista acronime

CNC – Comitetul National de Coordonare a Programelor HIV/SIDA si de control al Tuberculozei
FG – Fondul Global de lupta impotriva HIV/AIDS, Tuberculozei si Malariei
PP – Primitorul principal
SR – Subrecipienti
LFA- Agentul local al Fondului Global
TB – Tuberculoza
ROF- Regulament de organizare si functionare

Preambul

CNC a fost infiintat in anul 2002 in baza structurii Comisiei Nationale Multisectoriale HIV/SIDA care a invitat membri din sectorul guvernamental, non-guvernamental, academic, privat si organizatii internationale, pentru a asigura corelarea intre programele finantate de FG si programele nationale in domeniul HIV/SIDA si al controlului tuberculozei. Denumirea prescurtata a Comitetului National de Coordonare a Programelor HIV/SIDA si de control al tuberculozei, utilizata in cuprinsul prezentului regulament si in documentele in limba romana, este CNC si este echivalenta denumirii prescurtate a expresiei Country Coordonating Mechanism (CCM), ce va fi utilizata in documentele in limba engleza.