Fundația Romanian Angel Appeal lansează apelul pentru extinderea bazei de date de consultanți naționali pentru misiunile de asistență tehnică din cadrul Programului „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”; termen-limită: 7 ianuarie 2019

Context

În perioada octombrie 2018 – martie 2021, Ministerul Sănătății implementează Programul „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”. Programul este finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin Grantul de Tranziție ROU-T-MOH pentru care Ministerul Sănătății îndeplinește rolul de Primitor Principal. În cadrul programului sus-menționat sunt incluse o serie de activități dedicate întăririi capacității Ministerului Sănătății de a controla epidemia de tuberculoză (TB). Aceste activități vor fi implementate cu asistență tehnică internațională furnizată de Organizația Mondială a Sănătății, completată prin asistență tehnică locală, prin participarea echipelor de consultanți naționali care vor fi contractați de către Fundația Romanian Angel Appeal. De asemenea, Fundația Romanian Angel Appeal, în calitate de sub-recipient național, va coordona eforturile de monitorizare și advocacy ale organizațiilor societății civile.

Scopul prezentului apel

Fundația Romanian Angel Appeal asigură suportul tehnic și operațional necesar organizării componentei de asistență tehnică națională a programului și, în acest scop, își extinde baza de date din care vor fi ulterior selectați și contractați experții care vor contribui la implementarea acțiunilor programului.

 

Pentru detalii – https://www.raa.ro/wp-content/uploads/2018/12/Apel-recrutare-experti-TA_baza-de-date-RAA_30.11.2018.pdf

 

Data-limită pentru primirea CV-urilor este 7 ianuarie 2019.