Oversight plan

CCM Monitoring and Evaluation Plan

The Monitoring and Evaluation Plan re. implementation of GFATM Grants has been approved in the CCM meeting on 28th July 2006.

Plan de supervizare a implementarii granturilor de la Fondul Global

Acest plan a fost adoptat in linie cu cerintele FG referitoare la supervizarea implementarii granturilor de catre mecanismele de coordonare de tara.In acest sens, in perioada 2012 – 2014, CNC Romania isi propune urmatoarele activitati, parte a planului de supervizare a implementarii grantului corespunzator TFM-TB / oricarui alt grant primit de la FG:

 1. Mentinerea sistemului de raportare periodica a Primitorului Principal in cadrul intrunirilor CCM cu privire la stadiul implementarii grantului FG.

In acest sens, Primitorul principal va continua sa raporteze periodic catre CCM urmatoarele informatii:

 1. Stadiul implementarii programului- aspecte tehnice (tinte atinse)
 2. Stadiul implementarii programului- aspect financiare (fonduri cheltuite, fonduri solicitate, fonduri primite, transferuri catre SR)
 3. Stadiul implementarii programului-  aspecte ce tin de achizitiile de bunuri si servicii
 4. Orice abatere de la rezultatele planificate (tehnic si financiar / achizitii)
 5. Riscurile identificate in implementarea activitatilor / derularea implementarii d.p.d.v. financiar & achizitii a grantului
 6. Propuneri privind imbunatatirea performantelor (tehnic si financiar-achizitii)
 7. Continutul scrisorilor de implementare de la FG si masurile luate pentru indeplinirea recomandarilor continute in acestea
 8. Stadiul implementarii conditilor precedente din acordul de grant (daca este cazul)
 9. Orice alta situatie deosebita legata de implementarea grantului, asupra careia CNC trebuie sa fie informat, in scopul prevenirii riscurilor in implementare.

 

 1. Publicarea de catre Primitorul Principal pe pagina www.fondulglobal.ro a urmatoarelor informatii:

–          tintele atinse aferente indicatorilor asumati prin acordul de grant, cu reflectarea tintelor neatinse (sectiunea “stadiul implementarii”)

–          incarcarea rapoartelor periodice de progres transmise catre FG si LFA (sectiunea “Primitor principal – Activitati”)

In situatia in care dupa data de 30 Septembrie 2012 (data incheierii actualului grant TB – R6), FG va aproba si alte granturi: ex. aplicatia Romaniei la TFM (mecanismul de finantare de tranzie al FG), cererea de finantare a secretariatului CCM, la activitatile 1 si 2 de mai sus, se vor adauga urmatoarele:

 1. Efectuarea de vizite de supervizare de catre membrii CCM in locatiile de implementare a proiectelor: 2 vizite / an de implementare

 

 1. Obtinerea de feedback de la:
 2. beneficiarii proeictelor (aplicarea unui chestionar de masurare a satisfactiei; interviuri / testimoniale obtinute cu ocazia vizitelor de supervizare).
 3. sub-recipienti cu privire la managementul furnizat de catre PR.

Secretariatul CNC va organiza activitatile listate la punctele 3 si 4.

Resursele necesare implementarii planului de supervizare a grantului de la FG vor fi asigurate dupa cum urmeaza:

–          Activitatile Primitorului Principal de raportare catre CNC, inclusiv actualizarea periodica a site-ului www.fondulglobal.ro  vor fi suportate din bugetul aferent Primitorului Principal  din cadrul grantului FG.

–          Activitatile 3., 4., precum si cele de diseminare a rezultatelor supervizarii catre membrii CNC vor fi organizate de catre Secretariatul CNC in baza bugetului pentru secretariatul CNC aprobat de FG*.

*Nota: CCM Romania va transmite catre FG o cerere de finantare pentru secretariatul CCM, in conditiile in care aplicatia pentru TFM-TB va fi aprobata

Sumar al planului de supervizare:

Nr. crt. Activitate Periodicitate Responsabil Observatii
1. Raportare asupra progresului implementarii Semestriala – dupa fiecare PU/DR transmis catre FG si LFA Primitorul Principal In cadrul intrunirilor CNCE-mail (intre intruniri, daca este cazul)
2. Actualizarea site-ului programului cu informatii privind rezultatele implementarii grantului Semestriala – dupa fiecare PU/DR transmis catre FG si LFA Primitorul Principal
3. Vizite de supervizare a implementarii in locatiile de implementare a proiectelor si la sediile SRs Bianuala: 2 vizite / an (la 2 proiecte diferite) Secretariatul CNC Vizitele vor fi efectuate de catre membri CNC, in special cei apartinand sectorului ONG si persoanelor afectate
4. Masurarea satisfactiei beneficiarilor Anuala Secretariatul CNC Prin chestionare /focus-grupuri si interviuri / testimoniale
5. Masurarea satisfactiei sub-recipientilor cu privire la managementul furnizat de catre PR Bianuala

 

Ad-hoc

Secretariatul CNC Prin chestionare si interviuri / testimoniale

Interventii in cadrul intrunirilor CNC