Aplicații pentru primitor principal în grantul pe 2018-2021 din partea Fondului Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (termen-limită: 19 mai 2017)

 

Comitetul Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA și de Control al Tuberculozei (CNC) anunță deschiderea perioadei de depunere a aplicațiilor pentru primitori principali (PP) în cadrul ultimului grant oferit României de către Fondului Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) pe perioada aprilie 2018 – martie 2021. României i-au fost alocată suma de 4.052.972 € pentru programe axate pe tratamentul și prevenirea tuberculozei și pe dezvoltarea de sisteme de sănătate solide și sustenabile. Acesta este ultimul grant acordat României de către FG și este axat pe advocacy pentru tranziția la finanțarea de la bugetul de stat a activităților finanțate în prezent de către FG, implicarea comunităților în procesul de avocacy, implicarea și motivarea factorilor de decizie din guvern/parlament/municipalități, organizarea asistenței tehnice în ce privește legislația legată de achiziții, estimarea costurilor pentru serviciile de îngrijire pentru pacienții cu TBC, urmărirea reformelor în sistemul de sănătate TBC în colaborare cu OMS și continuarea implementării activităților unitare HIV/TBC în cadrul principalelor comunități afectate. Dezvoltarea sistemelor de sănătate solide si sustenabile va centra activitățile grantului pe întărirea sistemelor comunitare, sprijinirea platformelor de sănătate reproductivă și celor direcționate către femei, copii și adolescenți pentru servicii integrate și un control epidemic optimizat, întărirea sistemelor de achiziție și aprovizionare, creșterea investițiilor în resursele umane din sănătate, îmbunătățirea sistemelor de date din sănătate și capacitatea de folosire a acestora, ameliorarea strategiilor naționale de sănătate și a planurilor naționale specifice maladiilor, întărirea managementului financiar.

 

PP trebuie să fie organizație legal constituită pentru a putea încheia acordul de grant. Pot aplica organizații guvernamentale și neguvernamentale. Dacă activitățile hotărâte de către CNC necesită orgnizații cu profile de activitate și experiență diferite, pot fi aleși doi primitori principali.

 

Criterii și condiții pentru aplicanți:

  • Trebuie respectate criteriile specificate în Regulamentul de funcționare a Comitetului Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA și de Control al Tuberculozei privitor la managementul programatic, sistemele de management financiar, managementul subrecipienților, managementul produselor farmaceutice și de sănătate, sistemele de monitorizare și evaluare;
  • Este necesară experiență în lucrul cu factorii de decizie pentru că una dintre pricipalele sarcini va fi reprezentată de colaborarea cu instituțiile statului pentru realizarea reformelor în sistemul de sănătate;
  • Primitorii principali sunt evaluați și validați de către agenția locală a FG (LFA) conform criteriilor FG (documentația poate fi găsită la adresele de mai jos). Principalele direcții de evaluare sunt statutul legal al PP, managementul și organizarea, infrastructura, expertiza tehnică și performanța ca PP (în cazul renominalizării). În cazul grantului pe 2018-2021, amploarea și detaliile evaluării capacității PP va fi definitivată după ce CNC va hotărî detaliile privitoare la utilizarea grantului (pe baza consultărilor cu FG);
  • Evaluarea finală a nevoilor pentru următorul grant va fi de asemenea folosită în alegerea PP.

 

Documentație:

 

Aplicațiile pot fi trimise la adresa ccm.romania@gmail.com până la 19 mai 2017:

  • scrisoare de intenție;
  • copii după actele organizației (statut, regulament, actele de înregistrare ca entitate legală);
  • descrierea pe scurt a organizației (istoric, structură);
  • descrierea obiectului de activitate și pri principalele surse de finanțare;
  • cel mai recent bilanț financiar sau raport de audit.

 

Detalii suplimentare: ccm.romania@gmail.com, 0726 389 604 (persoană de contact: Dragoș Roșca)