ANUNȚ: Reorganizarea Comitetului Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA și de Control al Tuberculozei

Comitetul Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA și de Control al Tuberculozei (CNC) anunță că, începând cu 1 decembrie 2014 inițiază reorganizarea compoziției sale.
Prin prezentul anunț, CNC solicită membrilor actuali să își confirme calitatea de membri și informează organizațiile potențial interesate că pot deveni membre în cadrul CNC, ca parte a procesului de reorganizare inițiat în vederea implementării grantului TB sub Noul Mecanism de Finanțare din partea Fondului Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, în intervalul 2015-2017, în domeniul controlului tuberculozei.

Posibilitatea de participare în cadrul CNC este deschisă tuturor organizațiilor și persoanelor interesate și admiterea în cadrul Comitetului se poate face pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, în cadrul actualului proces de reorganizare, persoanele și instituțiile interesate să-și continue mandatul sau să devină membre sunt rugate să depună dosare pana la 31 decembrie 2014. În martie 2015 este programată prima ședință CNC în noua componență.

Conform Regulamentului de funcționare al CNC, numărul maxim de membri ai Comitetului este de 35. În cazul instituțiilor, al organizațiilor private și nonguvernamentale, reprezentarea este asigurată de un membru principal și un supleant. În cazul persoanelor fizice interesate să devină membre, reprezentarea este individuală și nu poate fi delegată.
Numărul membrilor CNC nu este unul fix, dar nu poate depăși 35 de membri, dintre care:
instituții publice cu atribuții în domeniu în funcție de disponibilitate
organizații formale sau informale ale persoanelor vulnerabile, infectate sau afectate de HIV/SIDA și TB maxim 4 locuri
organizații neguvernamentale cu activitate în domeniile de referință maxim 8 locuri
societăți din sectorul privat cu activitate relevantă în domeniu maxim 2 locuri
organizații și agenții internaționale cu activitate relevantă în domeniu maxim 4 locuri
alte entități cu activitate relevantă în domeniu maxim 2 locuri
Primitorii Principali (PP) 1 loc
Persoane fizice cu activitate relevantă în domeniu maxim 2 locuri

Informații despre componența actuală a CNC disponibile AICI.
Criteriile analizate în vederea dobândirii calității de membru CNC sunt prevăzute la art. 9 (4) din Regulamentul de Funcționare al CNC (ROF) – disponibil AICI.
Instituțiile publice sunt invitate, după caz, să își reconfirme calitatea de membru sau să depună o solicitare pentru dobândirea calității de membru, după metodologia prevăzută la art. 9 (3) din Regulamentul de Funcționare al CNC.
Celelalte entități organizaționale și persoane sunt invitate să urmeze aceeași procedură, în limita locurilor disponibile.
În cazul în care aplicantul este o organizație neguvernamentală și există mai multe organizații neguvernamentale cu experiența relevantă în domeniu, aparținând aceleași constituante, interesate de a fi reprezentate în CNC, se va solicita de către secretariatul CNC dovada unui acord între aceste organizații privitor la organizațiile și persoanele care le vor reprezenta în cadrul CNC.
Secretariatul CNC este mandatat să medieze acest acord între organizațiile aparținând aceleași constituante și să informeze CNC cu privire la aceste demersuri.

Alte informații relevante:
Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei
Obiectivele CNC-FG
Noul Mecanism de Finanțare
Fondul Global în România

Pentru informații suplimentare, cei interesați sunt rugați să contacteze Secretariatul CNC-FG.

Contact:
Valentin Simionov, secretar CNC-FG
E-mail: ccm.romania@gmail.com

Tel./Fax 0213107120
Mob. 0733987506