Anunț de angajare pentru expert în advocacy (termen-limită: 30 martie 2017)

Secretariatul Comitetului Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA și de Control al Tuberculozei finanțate de către Fondul Global (CNC-FG) angajează un expert în advocacy pentru elaborarea și coordonarea strategiilor de advocacy direcționate către accesul universal la servicii medicale, finanțarea de la bugetul de stat a programelor create prin fonduri externe, apărarea și promovarea drepturilor grupului-țintă, în conformitate cu planul de advocacy elaborat în cadrul CNC-FG. Aceste activități de advocacy sunt un pas necesar în asigurarea finanțării de la bugetul de stat a tratamentului și prevenirii HIV/SIDA și TBC ca urmare a deciziei Fondului Global de a-și încheia în 2020 finanțările pentru România.

Coordonator Advocacy: studii universitare, experiență de minim 7 ani în advocacy și portofoliu relevant de inițiative anterioare de advocacy din care să reiasă buna cunoaștere a domeniului și gradul de succes al activităților de advocacy coordonate în raport cu autoritățile (locale, centrale, Parlament etc.); personalitate pozitivă și convingătoare; nivel avansat de cunoaștere al limbii engleze (scris, vorbit).

Durata misiunii: un an (aprilie 2017 – martie 2018) cu posibilitatea prelungirii până în 2020 în măsura în care activitatea va fi la nivelul așteptărilor. Detalii despre proiect (obiective, sarcini, calendar) sunt incluse în documentul Termeni de Referință. Curriculum Vitae și probele de scrisoare de intenție în care să fie descrise două strategii de advocacy elaborate și implementate la nivel național și cu susținere internațională sunt așteptate pe adresa ccm.romania@gmail.com până pe 30 martie 2017.

 

 

 

Termeni de referință pentru Coordonator advocacy (secretariatul CNC-FG)

 

Fundamentare

Comitetul Național de Coordonare HIV/SIDA și Tuberculoză pentru programele finanțate de Fondul Global (CNC-FG) s-a constituit în vederea asigurării coordonării strategice a programelor finanțate de Fondul Global precum și corelării acestora cu Strategiile și Planurile Naționale din cele două domenii: HIV/SIDA și Tuberculoză. Comitetul Național de Coordonare HIV/SIDA și Tuberculoză este o structură multi-sectorială în care sunt reprezentate instituții guvernamentale, instituții academice, organizații ale persoanelor care trăiesc sau care sunt afectate de HIV/SIDA sau TBC, organizații non-guvernamentale cu programe în domeniile HIV/SIDA și Tuberculoză, sectorul privat precum și agenții donoare internaționale multilaterale sau bilaterale. CNC-FG își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de organizare și funcționare și a Recomandărilor Fondului Global de luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei.

În contextul în care România nu va mai beneficia de sprijinul finanțărilor de la FG pentru programele TBC și HIV începând din 2020, e necesară crearea unui cadru în care toate intervențiile de prevenire și control în domeniul TBC și HIV, diagnosticarea, tratamentul și serviciile de suport psiho-social adresate persoanelor cu TBC și HIV să fie finanțate din resurse naționale. Pentru aceasta este necesară implementarea planului de acțiune creat de grupul de advocacy din cadrul CNC-FG.

Obiectivul general al planului este de a convinge factorii de decizie să se angajeze să respecte drepturile tuturor populațiilor afectate și vulnerabile pentru TBC și HIV, inclusiv accesul universal la diagnostic, tratament și suport psiho-social, la servicii de prevenire și de educație. Pentru a face acest lucru, Guvernul trebuie să asigure durabilitatea activităților desfășurate până în prezent cu sprijin internațional, asumându-și concret responsabilitatea răspunsului pentru implementarea strategiei naționale de control al TBC și a unui plan de acțiune privind prevenirea și controlul HIV/SIDA.

Perioadă 04.2017 – 03.2018 (cu posibilitate de prelungire până în 2020)
Număr estimat de zile de lucru 144 (1.152 ore)
Responsabilități principale
 • Elaborează prioritățile și strategiile de advocacy, identifică oportunitățile și organizează acțiunile de lobby și advocacy pentru influențarea factorilor de decizie și atragerea susținătorilor din domeniul neguvernamental și al experților din domeniul drepturilor omului;
 • Susține și formează membrii echipei de advocacy pentru atingerea obiectivelor;
 • Realizează activitățile de cercetare și analiză, precum și pregătirea rapoartelor și a punctelor de vedere (Briefs, Fact Sheets, Submissions) pentru prezentarea aspectelor relevante pentru campanie;
 • Urmărește și îndrumă membrii echipei pentru elaborarea comunicatelor de presă, comentariilor și transmiterea de mesaje publicului larg în scopul susținerii campaniei;
 • Stabilește și menține relații de colaborare cu partenerii-cheie și cu alți interlocutori, inclusiv ONG-uri, ministere, instituții și experți de drepturile omului, jurnaliști și finanțatori;
 • Lucrează în strânsă colaborare cu organizațiile/instituțiile internaționale, naționale și locale din domeniul drepturilor omului și ale societății civile;
 • Monitorizează evoluțiile cheie în ceea ce privește situația respectării drepturilor drepturilor omului a grupului țintă, elaborarea și publicarea de comentarii în timp util cu privire la aceste evoluții.
 • Contribuie la elaborarea, editarea și publicarea de materiale pentru susținerea obiectivelor campaniei.

 

Educație și experiență
 • Studii universitare de preferat într-unul din următoarele domenii: științe sociale, drept, medicină, sănătate publică/politici publice în domeniul sănătății.
 • Cel puțin 7 ani de experiență în influențarea factorilor de decizie pentru adoptarea unui cadru normativ din domeniul drepturilor omului și al politicilor publice, de preferință, cu ONG-uri, organizații și instituții internaționale sau guverne.
 • Experiență în proiectarea și implementarea de programe de succes pentru drepturile omului, campanii sau inițiative.
 • Abilități interpersonale deosebite și capacitatea de a lucra în colaborare, flexibil/ă și eficient/ă într-o echipă mică, dinamică.
 • Abilitatea de a gândi și de a acționa rapid, creativ și strategic sub presiune.

 

Documente-resursă

 

Detalii suplimentare: ccm.romania@gmail.com, 0726 389 604 (persoană de contact: Dragoș Roșca)